Priser

Vi kan desværre ikke give en konkret pris inden vi kender omfanget af opgaven, men priserne starter fra 450 kr. + moms for bogføring- moms, lønsum og lettere regnskabsopgaver, og vi kan også give en fast pris hvis kunden ønsker.
Dog er der få undtagelser, hvor vi ikke kan give time pris men opgave bestemt. Vi kan desværre ikke give en konkret pris inden vi kender omfanget af opgaven, men priserne starter fra 450 kr. + moms for bogføring- moms, lønsum og lettere regnskabsopgaver, og vi kan også give en fast pris hvis Vi kan desværre ikke give en konkret pris inden vi kender kunden ønsker.